Δια Βίου Μάθηση

Δια βίου μάθηση

Δια βίου μάθηση" (Επιδοτούμενη κατάρτιση-voucher, Επαγγελματική κατάρτιση) Η ενότητα βρίσκεται υπό κατασκευή.