Ποιοι είμαστε

Μήνυμα διεύθυνσης

Με οδηγό την πολυετή εμπειρία, την οργάνωση και την υπευθυνότητα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας και τεχνολογικών μέσων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες κ.α.), προσφέρουμε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και εξασφαλίζουμε την επιτυχία των μαθητών μας στις εξετάσεις όλων των επιπέδων.

42 χρόνια τώρα πρωταγωνιστούμε και καινοτομούμε στον χώρο των ξένων γλωσσών με εκατοντάδες πτυχιούχους στην Αγγλική αλλά και στη Γερμανική γλώσσα. Γονείς πλέον, οι παλιοί μας μαθητές, μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. 

Οι σπουδαστές μας μέσω του δοκιμασμένου εκπαιδευτικού μας συστήματος:

Μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά την ξένη γλώσσα
Επιτυγχάνουν τον απώτερο στόχο τους που είναι η απόκτηση του πτυχίου που επιθυμούν.
banner-04.png

Απόδειξη της ποιοτικής εκπαίδευσης που παρέχουμε είναι η απόκτηση δεκάδων αναγνωρισμένων πτυχίων κάθε χρόνο από τους μαθητές μας.
Τα ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις όλων των επιπέδων αγγίζουν το 100%.

Η Φιλοσοφία μας

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και Δια Βίου Μάθησης ΠΑΛΑΣΚΑ διασφαλίζουμε ότι οι μαθητές μας μαθαίνουν ξένες γλώσσες σωστά, κάνοντας την εκμάθηση τους όσο πιο ευχάριστη γίνεται. Στόχος μας είναι οι μαθητές να αγαπήσουν την ξένη γλώσσα και να αποκτήσουν τις γνώσεις, την ικανότητα επικοινωνίας και τα πιστοποιητικά γνώσης της ξένης γλώσσας που θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων τους.

Στηρίζουμε και κτίζουμε πάνω στην ομαδική διδασκαλία και στη συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές μαθαίνουν να επικοινωνούν γραπτά και προφορικά στην ξένη γλώσσα και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος ξεκινώντας με απλές λέξεις και προτάσεις στις μικρές τάξεις και χρησιμοποιώντας σταδιακά πλουσιότερο λόγο όσο ανεβαίνει το επίπεδο της τάξης. Επίσης διατηρούμε αρχείο απόδοσης μαθητή και τακτική επικοινωνία με τους γονείς.

photo1.jpg

Διδακτικό προσωπικό

Εκπαιδευτική ομάδα υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου, αποφοίτων διακεκριμένων πανεπιστημίων Αμερικής, Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδος, με επάρκεια προσόντων και πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Δίνουμε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή επιμόρφωση και κατάρτιση των καθηγητών μας.

Εκπαιδευτικό περιβάλλον & εκπαιδευτικά μέσα

Ευχάριστο περιβάλλον σε δύο σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμένες με προηγμένα διδακτικά μέσα (διαδραστικούς πίνακες, προσωπικούς υπολογιστές) που κάνουν την εκπαίδευση ευχάριστη για τους μαθητές και συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης.

Τμήματα

Ολιγομελή τμήματα (4-9 ατόμων), ηλικιακής και μαθησιακής ομοιογένειας και επαρκή αριθμό ωρών διδασκαλίας. Προσπαθούμε τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και ομοιογενή, με μαθητές της ίδιας περίπου ηλικίας και -όσο είναι εφικτό- παρόμοιου γνωστικού επιπέδου.

Στα κέντρα μας λειτουργούν τμήματα μαθητών απλά, εντατικά και ταχύρυθμα -για μαθητές που έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να αποκτήσουν το πτυχίο τους σε συντομότερο χρονικό διάστημα- καθώς και τμήματα ενηλίκων.